Lan 5 Cánh Trắng – Người Đẹp Không Tên (PDMO-V0031)

Hoa lan đột biến người đẹp không tên là một trong những mặt hoa phi điệp đẹp có đẳng cấp cao. Bông hoa này hội tụ yếu tố Hiếm-đẹp-lạ được nhiều người ước mơ sưu tầm