Lan 5CT Bạch Tuyết – NFT Lan Đột Biến – Mutant Orchid – (PDMO-V0011)