Lan 5CT Bạch Tuyết – NFT Mutant Orchid (PDMO-V0019)