Lan 5CT Người Đẹp Không Tên – NFT Mutant Orchid (PDMO-V0038)