Lan 5CT Người Đẹp Long Khánh – NFT Mutant Orchid (PDMO-V0040)