Lan 5CT Phú Thọ – NFT Lan Đột Biến – Mutant Orchid – (PDMO-V0003)